Indeks Članka

 
 
ŽUPNICI ŽUPE POPOVAČA OD 1945. - 2005.

    Od osnutka župe Popovača župom je upravljalo nekoliko svečenika. Njihova imena i djela trebaju nam ostati u trajnoj uspomeni.

DRAGUTIN DELIJA - prvi privremeni upravitelj župe. Rodio se 14. I. 1918. u Donjoj Vlahinički, u župi Velika Ludina. Za svečenika ga je zaredio nadbiskup Stepinac 6. VI. 1943. Bio je kapelan u župi Voloder. Mučki je ubijen 1.XII.1945. iz zasjede. Krivci nisu kažnjeni, niti ih je itko tražio.

JAKOV LADIĆ - imenovan je za upravitelja župe Popovača 1945. Došao je u Popovaču, ali se vratio natrag zbog vjernika i rodbine u svoje Međimurje. Ubijen je 12. XII. 1949. u Novom Beogradu gdje je bio na prisilnom radu.

zl54.jpgNIKOLA IVEROVIĆ - prvi župnik župe Popovača. Rođen je 2. X. 1918. u Vojakovcu, u župi Carevdar. Za svečenika ga je zaredio nadbiskup Stepinac 29. VI. 1944. Župnik je u Popovači od 1945. do 1959. Radi poratne nestašice klera, iz Popovače je privremeno upravljao župom Voloder i Ludina. Tu je proživio strašne poratne godine progona Crkve i svečenika u komunističkom režimu. Čvrsto je stajao na obrani Božjih i ljudskih prava, braneči slobodu djelovanja Crkve. Zato su ga na mrtvo prebili. Misleči da je mrtav, ostavili su ga u lokvi krvi i otišli. Ipak su se zločinci prevarili jer je njihova žrtva ostala živa. Sve svoje smrtne patnje koje je proživio, Iverovič je detaljno opisao prije svoje smrti i predao kardinalu Franji Kuhariču. Iz Popovače je premješten u župu Sv. Ivan Žabno gdje je vršio službu dekana i župnika sve do svoje smrti 15. IV. 1979. Pokopan je na groblju u Sv.Ivanu Žabno 17. IV. 1979.

zl55.jpgJURAJ KUHTIĆ - drugi župnik župe Popovača. Rođen je 29. I. 1931. u Braslovlju, u župi Rude kraj Samobora. Zaređen je za svečenika 29. VI. 1957. u Zagrebu. Službu kapelana vršio je u Radoboju. U srpnju 1959. imenovan je župnikom u Popovači. Bez župne kuče bio je podstanar, kao i njegov prethodnik Iverovič, u kuči gospođe Kopčič. Teškom mukom uspio je s vjernicima sagraditi župnu kuču. Naime, komunisti mu je nisu dali graditi pa je gradio obiteljsku koja je kasnije postala župnom. Marljivo i s puno muka okupljao je Kuhtič vjernike, a posebno je rado primio doseljenike iz Rame. Umro je 7. XI. 1995. u Popovači. Pokopan je u župnoj grobnici u Popovači 10. XI. 1995. Sprovod je vodio mons. Juraj Jezerinac, pomočni biskup zagrebački.
  


zl56.jpgSTJEPAN HLEVNJAK - treči župnik župe Popovača. Rođen je 28. I. 1950. u župi Bednja. Roditelji su mu bili Janko i Josipa r. Mostečak. Bio je najmlađi od petero brače. U Bednji je završio osnovnu školu, a nakon toga sjemenišnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a 27. VI. 1976. zaređen je za svečenika. Svoju svečeničku službu započeo je u župi sv. Jeronima u Zagrebu kao kapelan. Župu Sladojevce vodio je 12 godina, a bila mu je povjerena na upravljanje tijekom četiri godine i župa Cabuna. 1993. godine premješten je u Popovaču. Devet godina vršio je savjesno župničku službu u Popovači, a nakon toga premješten je u Vrbovec gdje je nakon deseto-mjesečne službe iznenada preminuo. Popovčane je osvojio svojom ležernošču i jednostavnošču. Umro je 25. VI. 2003. godine nakon odslužene mise. Pokopan je u Vrbovcu 27. VI. 2003. Sprovod je vodio mons. Josip Mrzljak, pomočni biskup zagrebački.


zl57.jpg IVAN VRAGOVIĆ ml. - četvrti župnik župe Popovača. Rođen je 5. XII. 1958. u župi Ljubeščica. Osnovnu školu završio je u Lubeščici, sjemenišnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završio je na Bogoslovnom fakultetu, a 24. VI. 1984. zaređen je za svečenika. Vršio je kapelansku službu u župama Zajezda, Sv.Ivan Zelina i Sv.Blaž u Zagrebu. Bio je kratko upraviteljem župa Zdenčina i Popovača. Danas je župnik u Brezničkom Humu.

 
 
 
NIKOLA SANJKOVIĆ - peti župnik župe Popovača. Rođen 22. VI. 1955. u Novakovcu u župi Dekanovec u Međimurju. Župu vodi od 22. VIII. 2004. godine.