Jakov LadićDRAGUTIN DELIJA - Rodio se 14. I. 1918. u Donjoj Vlahinički, u župi Velika Ludina. Za svečenika ga je zaredio nadbiskup Stepinac 6. VI. 1943. Bio je kapelan u župi Voloder. Mučki je ubijen 1.XII.1945. iz zasjede. Krivci nisu kažnjeni, niti ih je itko tražio. U Spomenici župe Voloder o njemu piše: „Ubijen je od razbojnika dobri anđeo, svećenik mladi, idealni i tihi velečasni Dragutin Delija. Ubijen od bezbožnika zato što je svećenik. Nije se bavio politikom, nego samo vršio kao pastir vjerske dužnosti. Uvečer stupila su dvojica naoružanih u župski dvor, a naokolo kuće nekolicina. Kada su pokupili crkveni i osobni novac izvedoše ga na dvorište između dva mlada oraha i tu ga najprije probodoše bajunetom, a onda iz puške dva hica te je odmah ostao ležati mrtav, bez ijedne riječi predavši svoju anđeosku dušu vječnome Pastiru. Smrt župnika javila je Jaga Jakopan, susjeda. Narod je ujutro po običaju došao na prvu zornicu, ali umjesto u crkvi, skupiše se u dvorištu da vide svoga miljenika mrtva. Narod je bio jako potresen, što je pokazao i veličanstveni sprovod cijele župe koja ga je u velikoj žalosti otpratila do Ludine, uz veliko konjaništvo i pješake. Ostat će trajna i sveta uspomena u narodu i okolici. Župnik u Voloderu, vlč. Stjepan Vukalović nadopunio je ovaj iskaz riječima: „Te večeri su u gostionicu u Voloderu, u prisutnosti Josipa Jakopana, sina spomenute Jage, došla dvojica muškaraca, domaći partijaši i na upit gdje su bili izjavili su: ‘Išli smo priklati jednoga pijevca, neće više kukurikati’. Partija je dala direktivu da se župnik Delija likvidira jer je bio izuzetno čestit i utjecajan u narodu.“

JAKOV LADIĆ (upravlja 1945. godine) imenovan je za upravitelja župe Popovača 1945. Došao je u Popovaču, ali se vratio natrag zbog vjernika i rodbine u svoje Međimurje. Ubijen je 12. XII. 1949. u Novom Beogradu gdje je bio na prisilnom radu.

zl54.jpgNIKOLA IVEROVIĆ (upravlja od 1945. do 1959. godine) Rođen je 2. X. 1918. u Vojakovcu, u župi Carevdar. Za svečenika ga je zaredio nadbiskup Stepinac 29. VI. 1944.  Radi poratne nestašice klera, iz Popovače je privremeno upravljao župom Voloder i Ludina. Tu je proživio strašne poratne godine progona Crkve i svečenika u komunističkom režimu. Čvrsto je stajao na obrani Božjih i ljudskih prava, braneči slobodu djelovanja Crkve. Zato su ga na mrtvo prebili. Misleči da je mrtav, ostavili su ga u lokvi krvi i otišli. Ipak su se zločinci prevarili jer je njihova žrtva ostala živa. Sve svoje smrtne patnje koje je proživio, Iverovič je detaljno opisao prije svoje smrti i predao kardinalu Franji Kuhariču. Iz Popovače je premješten u župu Sv. Ivan Žabno gdje je vršio službu dekana i župnika sve do svoje smrti 15. IV. 1979. Pokopan je na groblju u Sv.Ivanu Žabno 17. IV. 1979.

zl55.jpgJURAJ KUHTIĆ (upravlja od 1959. do 1993. godine) Rođen je 29. I. 1931. u Braslovlju, u župi Rude kraj Samobora. Zaređen je za svečenika 29. VI. 1957. u Zagrebu. Službu kapelana vršio je u Radoboju. U srpnju 1959. imenovan je župnikom u Popovači. Bez župne kuče bio je podstanar, kao i njegov prethodnik Iverovič, u kuči gospođe Kopčič. Teškom mukom uspio je s vjernicima sagraditi župnu kuču. Naime, komunisti mu je nisu dali graditi pa je gradio obiteljsku koja je kasnije postala župnom. Marljivo i s puno muka okupljao je Kuhtič vjernike, a posebno je rado primio doseljenike iz Rame. Umro je 7. XI. 1995. u Popovači. Pokopan je u župnoj grobnici u Popovači 10. XI. 1995. Sprovod je vodio mons. Juraj Jezerinac, pomočni biskup zagrebački.

zl56.jpgSTJEPAN HLEVNJAK (upravlja od 1993. do 2002. godine) Rođen je 28. I. 1950. u župi Bednja. Roditelji su mu bili Janko i Josipa r. Mostečak. Bio je najmlađi od petero brače. U Bednji je završio osnovnu školu, a nakon toga sjemenišnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a 27. VI. 1976. zaređen je za svečenika. Svoju svečeničku službu započeo je u župi sv. Jeronima u Zagrebu kao kapelan. Župu Sladojevce vodio je 12 godina, a bila mu je povjerena na upravljanje tijekom četiri godine i župa Cabuna. 1993. godine premješten je u Popovaču. Devet godina vršio je savjesno župničku službu u Popovači, a nakon toga premješten je u Vrbovec gdje je nakon deseto-mjesečne službe iznenada preminuo. Popovčane je osvojio svojom ležernošču i jednostavnošču. Umro je 25. VI. 2003. godine nakon odslužene mise. Pokopan je u Vrbovcu 27. VI. 2003. Sprovod je vodio mons. Josip Mrzljak, pomočni biskup zagrebački.

zl57.jpg IVAN VRAGOVIĆ ml. Rođen je 5. XII. 1958. u župi Ljubeščica. Osnovnu školu završio je u Lubeščici, sjemenišnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završio je na Bogoslovnom fakultetu, a 24. VI. 1984. zaređen je za svečenika. Vršio je kapelansku službu u župama Zajezda, Sv.Ivan Zelina i Sv.Blaž u Zagrebu. Bio je kratko upraviteljem župa Zdenčina i Popovača.

Portret Nikola Sanjković NIKOLA SANJKOVIĆ (upravlja od 2003. do 2009. godine) Rođen je 22. VI. 1955. u Novakovcu u župi Dekanovec u Međimurju. Kao pitomac Dječačkog sjemeništa na Šalati, završio je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Kao bogoslov Zagrebačke nadbiskupije pohađao je teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 28. lipnja 1981.godine po rukama zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića. Svoju prvu Mladu misu slavio je u župi  Svi Sveti u Dekanovcu 12. srpnja 1981.godine. Službu kapelana od 1981. do 1984. godine vršio je u župama Karlovac – Dubovac i Karlovac - Srce Isusovo, a od 1984.do 1987.godine u župi Zagreb – Špansko. Od 1987. do 1994. vršio je službu upravitelja župe Voćin. To su bila teška vremena u ratu i najteža u povijesti župe Voćin. Izvršen je genocit nad nedužnim hrvatima i porušeno je Svetište Majke Božje Voćinske do temelja. U župi Breznički Huma djeluje kao župnik od 1994. do 2003. godine. Premješten je u župu Popovača gdje djeluje kao župnik  od 2003. do 2009.godine. U župi Popovača   uz samu crkvu u dvorištu izgradio dvije zgrade za potrebe župe: Pastoralni centar sa dvoranama i  Župni dvor. Radio je u pastoralu bolesnika u Psihijatrijskoj bolnici u Popovači. Puno vremena posvetio je u radu s mladima i  plod rada s mladima nakon odlaska iz župe bile su dvije mlade mise. Zdravlje vlč. Nikole je narušeno već u ratu zbog stresa i događanja koja su bila u Voćinu, naglo su se pogoršala u razgovoru sa nadbiskupom zamolio je jedno manje mjesto zbog liječenja. Premješten je u župu Mahično u mjesecu ožujku 2009. godine.

Portret Matko DraganovićMATO DRAGANOVIĆ (upravlja od 2009. do 2019. godine) Rođen je se 14. veljače 1968. u Matićima (BiH) od roditelja Pave i Ruže rođ. Orkić. Osnovnu školu polazio je u Matićima i Oštroj Luci-Bok (BiH), a klasičnu gimnaziju na Šalati kao kandidat franjevaca trećoredaca. Teološke znanosti studirao je u Zagrebu, gdje je 29. lipnja 1995. zaređen za svećenika Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša. Bio je kapelan u Kloštru Podravskom (1995.-1997.) i Zadru (1997.-2002.), župnik u Kloštru Podravskom (2002.-2005.) i Zadru (2005.-2006.), a potom župni vikar u Retkovcu (2006.-2008.) i župnik u Retkovcu (2008.-2009.). Nakon što je inkardiniran u Zagrebačku nadbiskupiju, imenovan je upraviteljem župe u Popovači (2009.-2019.), bio je privremeni upravitelj u susjednoj Jelenskoj (2012.-2014.). U župi Popovača radio je na duhovnoj izgradnji župe, povezivanju svih njenih članova, uređenju župne kuće i crkvenog okoliša. Uz župnu službu povjereno mu je dušobrižništvo za pacijente Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot u Popovači.

Portret Ivan PetrovićIVAN PETROVIĆ (upravlja od 2019.) rođen je 22. listopada 1986. u Osijeku. Roditelji su mu Marko i Marija rođ. Bilić. Osnovnu školu pohađao je u Belišću, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Prvostupnik je fonetike i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu postigao je 18. veljače 2019. doktorat iz fundamentalne teologije. Boravio je u Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša od malog sjemeništa do 2014. godine. Sveti red prezbiterata primio je 25. lipnja 2016. u sisačkoj katedrali. Upravitelj je župe Bučica (od 2016. do 2019. godine). Tijekom službe u Bučici snimio je 144 vjerske emisije u programu Radio Banovine, izdao dvije knjige propovijedi za liturgijske godine A i B te sav prihod namijenio za župu Bučica. Od prihoda je započela obnova pročelja najstarije župne kapele Presvetog Trojstva u Slatini Pokupskoj i izgradnja pastoralnog doma u selu Ilovačak. Krajem kolovoza 2019. godine sisački biskup ga je imenovao upraviteljem Župe sv. Alojzija Gonzage u Popovači. U župi najviše brige posvećuje administrativnom uređenju župe, pastoralnoj skrbi za nemoćne, ispovijedanju i njegovanju identiteta župe. Uz župnu službu povjereno mu je dušobrižništvo za pacijente Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot u Popovači. Za njih održava mjesečne svete mise i posjete po svim odjelima te ih ispovijeda kad god zatraže.