Indeks Članka

 
Nije se dao smesti iako su neke bile negativne. Znao je da mora biti uporan jer je imao viziju mejsta i župe Popovača. Možemo se prisjetiti nedavne prošlosti kada je osnovana župa Popovača. Blaženi Alojzije Stepinac gledao je viziju ovog mjesta koje če se razviti, a nije imalo svoju vlastitu župu i u vremenu u kojem je nastala župa ne treba puno govoriti.
I sada kada su sve dozvole dobivene za izgradnju ovog lijepog zdanja za potrebe naše župe došlo je do promjena onih koji su planirali. Došlo je do promjena u župi voljom poglavara. Na nama koji smo sada ovdje i činimo zajednicu župe največi je teret žege koji moramo podnijeti. U župi Popovača ljudi su uvijek bili složni, uvijek su jedni druge poticali, pomagali. To se vidjelo u najtežim vremenima kada se gradila župna crkva i obnavljala. Kada se gradila sadašnja župna kuča velika je bila sloga među ljudima. Vjerujem da če tako biti uvijek. Netko radom, netko darom i molitvom, cigla do cigle, srce do srca i evo započelo je izgradnjom. Vjerujem da se veselite što če naša župa imati jedan lijepi centar za okupljanje naše djece, mladih, obitelji i za starije osobe. Ovdje če se održavati vjeronauk, tribine, seminari, ovdje če moči molitvene skupine imati svoje susrete, ovdje če biti probe i koncerti naših zborova. Imat čemo župnu knjižnicu sa dobrim duhovnim štivom, itd...
Ovaj centar predviđen je da bude u dvije zgrade. Tako je dobivena dozvola i moramo je poštivati. I započeli smo izgradnjom dvorane kao prva faza. I to planiramo dovršiti sljedeče godine prema vašim darovima koje očekujemo da čete s ljubavlju darivati. Nikoga ne prisiljavamo da mora dati. "Gospodin ljubi vesela darivatelja" /2Kor 9,7/.
"Doista gdje vam je blago, ondje če vam i srce biti"/Lk 12,34/.
 
Gdje možete dati svoj da i koliko da. Ona siromašna udovica dala je jedan novčič, ali je dala najviše. Možete sponzorirati prozore, stolariju, keramiku, elektrifikaciju, vodovodnu i toplinsku mrežu i slično, več prema mogučnostima. Možete svoj dar uplatiti na žiro račun župe preko banke ili osobno donijeti župniku.
Možete i odraditi svoj dar. Svoj dar možete darivati u više rata i onda kada budete imali. Svako dobro koje činimo za našu župu uvijek činimo dobro sebi. Hvala dobrim dušama i obiteljima koje su do sada več pomogle.


Što nam je činiti?
Poticaj onima koji žele biti potpuni krščani.
1. Kao oko u glavi i još više čuvaj dušu čistu, osobito od teškog grijeha. Sve učini što treba, da tako bude.
Ako se dogodi koji teži pad, što prije se osobodi grijeha u ispovijedi.
2. Vrši savjesno svaki dan svoju dužnost, s voljom, na vrijeme, pošteno, pažljivo, susretljivo... Upravo tako kao da to izravno činimo Bogu samome.
3. Ukrasi svaki dan nekim posebnim dobrim dijelom, nekom pažnjom, uslugom bližnjemu, osobito jadnima i potrebnima, bilo izravno ili preko neke humanitarne ustanove.
4. Živi u svemu po volji Božjoj, kako Bog hoče, trijezno, pravedno, čestito.
5. Pojačaj vjerski život. - Ako si slobodan u mirovini, dođi u crkvu. Svaki dan posveti se sv. Misom. Bog je naša radost, naša jakost, naša pomoč, naš konačni cilj. Budimo zato uvijek Božji.


 

Izdavač:
Rtk. Župa sv. Alojzija Gonzage Popovača
Odg. Urednik: Nikola Sanjkovič, Zagrebačka 17, Popovača