Utorak, 1. rujna, 18:30h
† Ankica Bandalo, Luka (god) i Stoja Brankić

Srijeda, 18:30h
† ob. Bilić, Miličević, Luigi-Lepori

Četvrtak, 18:30h
- slobodna nakana

Petak, 18:30h
† Milan (god) i ob. Butković, Javurek
- za zdravlje

Nedjelja, 6. rujna, 8:00h
† Lidija i Ivan Leci, Marija Davosir (god)

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h - Sveta misa u Podbrđu
- za puk