zupni_list_naslovnica.jpg

 

ZAJEDNICA OBITELJI ŽUPE SV. ALOJZIJA GONZAGE U NASTAJANJU

Žarko želim OSNOVATI Zajednicu obitelji naše župe jer je ona temelj Crkve i društva i jer volimo obitelj kako ju je Bog zamislio, jer se u njoj zrcali bit osobnosti i zajedništva. Volimo je jer u njoj dobivamo ljubav, u njoj se radujemo i u njoj rastemo. Volimo obitelj jer nas ona čuva i usmjerava. U obitelji smijemo biti upravo kakvi jesmo; jedinstveni, kakve nas je Stvoritelj zamislio i stvorio.

Obitelj je kolijevka i temeljna stanica društva, ali i temeljna stanica Crkve. Ona je domače svetište Crkve i mjesto njezina rasta jer se Crkva zbiva i ostvaruje u obitelji. Stoga se obitelj s pravom smatra kučnom Crkvom (Lumen gentium 11).

Kako je sve počelo?

Uspostavom Sisačke biskupije osnovani su uredi, a među ostalim i Ured za pastoral braka i obitelji, te imenovan povjerenik fra Nikola Jureta. Jedna od inicijativa ureda je osnivanje zajednica obitelji župa. Održan je Tjedan obitelji u Sisačkoj biskupiji 14.-21.XI.2010. godine na kojem je sudjelovalo 5 parova naše župe. Najprije se dogodio susret predstavnika obitelji u Kutini na razini Kutinskog Dekanata, te je u nedjelju 21. studenog mons. dr. Vlado Košič, sisački biskup, predslavio misno slavlje u sisačkoj katedrali u Sisku tijekom kojeg je otvorio Godinu obitelji u Sisačkoj biskupiji.

Odredbom hrvatskih biskupa, godina pred nama bit če Godina obitelji. Njeno središte i vrhunac doživjet čemo 4. i 5. lipnja 2011. godine dolaskom pape Benedikta XVI. u Hrvatsku i zajedničkim susretom s njim. Za to veliko slavlje najbolje čemo se pripremiti okupljajuči se kao Zajednica obitelji župe sv. Alojzija Gonzage oko čitanja Svetoga pisma, molitve, njegovanja obiteljskog zajedništva, zajedničkog slavljenja Euharistije, konkretnih djela milosrđa i skrbi za bližnje u potrebi.

Cilj Zajednica obitelji je pridonositi kvaliteti bračnoga i obiteljskoga življenja u krščanskim obiteljima dijalogom supružnika i članova obitelji međusobno, ali i u zajedništvu s drugim obiteljima, u obiteljskim skupinama. Nezamjenjiva je uloga obitelji i zajednice obitelji za život same Crkve. Polazeči od toga da je Crkva i u najtežim vremenima preživljavala zahvaljujuči krščanski osviještenim obiteljima, svoje korijene prepoznaje i u Djelima apostolskim, koja svjedoče kako se rana Crkva okupljala: „I svaki su dan (apostoli) u Hramu i po kučama neprestance učili i navješčivali Krista, Isusa“ (Dj 5,42). Stavljam za uzor i Isusa, i Mariju i Josipa svima nama. Oni su uzor naših obitelji, rekao bih, upravo zbog toga što su iz Božje ruke uzimali sve nevolje, tjeskobe i poteškoče svoga obiteljskoga života, znajuči i vjerujuči da Bog sve vidi, sve zna i mudro vodi.

vlč. Mato Draganovič, župnik

{mospagebreak}

 

 Zajedno - u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti...

 

zalazak.jpg

Duhovno u svakodnevnome

Ljubav znači iziči iz sebe i živjeti za druge.

Komadič je raja u svakom smiješku, u svakoj dobroj riječi,
u svakoj srdačnoj gesti, u svakom djelu koje pomaže.

Komadič je raja i u svakom srcu koje nesretnome postaje lukom spasenja,
i u svakom domu s kruhom i vinom i ljudskom toplinom.

Bog je svoju ljubav položio u tvoje ruke kao ključ od raja.
Phil Bosmans

 

NEKE MISLI O BRAKU I BRAČNOJ LJUBAVI:

Ljubav je najbolja zaštitnica u braku, a uzajamno je poštovanje najpouzdaniji prijatelj. (Manegazza)

Potreba za brakom nije nikakva usputna želja, nego čovjekova iskonska potreba da u drugom čovjeku traži sebe, prepozna sebe, da mu se stavi na raspolaganje, da mu pomogne, da ga usreči.

Brak je ustanova koja se tijekom povijesti pokazala spasonosnom za obitelj, roditelje, muževe, žene i nadasve djecu. O njegovu preživljavanju i funkcioniranju ovise zdravlje, uspjeh pojedinca i ljudskog društva.

Brak zadovoljava dubinsku ljudsku čežnju: biti voljen i moči voljeti. Samo sredina u kojoj se razvija osječaj prihvačanja i darivanja omogučuje nesmetan rast i razvoj ljubavi; sve drugo je avantura.
Bračna ljubav pred Kristom i u Kristu međusobno obečana iskupljuje i posvečuje bračne drugove. Stoga je sakramenat ženidbe veliko otajstvo, vidljivi znak nevidljive Božje ljubavi.
Sakramentom ženidbe Bog daje snagu supružnicima da žive po Kristovu nadahnuču. Rekavši "da" jedno drugome, tim istim "da" obratili su se i Bogu i cijeloj njegovoj zamisli o čovjeku i svijetu.
Supružnici se prilagođuju jedno drugome u dinamici bračnog života: promiču moralno i duhovno sazrijevanje te unapređuju bogatstvo svojih osobnosti.

…….

 Božja milost koja se prima sakramentom ženidbe nije nešto apstraktno i neuhvatljivo, nego suptilno duhovno prožimanje cjelokupnog međuodnosa supružnika.

{mospagebreak}

  Opče djelovanje Zajednice obitelji župe sv. Alojzija Gonzage

1. Promicati ‘Božje namisli o braku i obitelj’

2. Poticati proučavanje moralnih, socijalnih i religioznih problema vezanih za braki obitelj

3. Pripomoči odgoju djece i mladih

4. Gajiti osjetljivosti za različita pitanja vezana uz zaštitu života nerođenih

5. Poticati suradnju s društvenim i kulturnim strukturama na dobro obitelji

6. Surađivati sa svim katoličkim pokretima i organizacijama koje se bave brakomi obitelji (a i one organizacije koje podupiru katoličke bračne i obiteljske vrjednote).

7. Skrbiti za udaljenije obitelji i za one u specifičnim i teškim situacijama

 

Kako postati član zajednice?

Članovima zajednice može postati jedan ili oba člana bračnog para koji su sklopili sakrament ženidbe i pripadaju župi Popovača ili nekoj od susjednih župa. Potrebna je svojevoljna odluka i prijava župniku. U zajednici obitelji župe sv. Alojzija Gonz. mogu biti mlađi i stariji bračni parovi. Članovi zajednice međusobno če biti jedni drugima potpora, a svi zajedno župnikovi suradnici u življenju i promicanju obiteljskih vrijednosti.

OSNIVANJE ZAJEDNICE OBITELJI U NEKOLIKO KORAKA:

17.12.2010. u 19 sati Duhovna obnova vodi mons Jorge Ramos, ispov. katedrale
19.12.2010.   Predstavljanje zajednice obitelji župe (pod svim misama) dolazi nam ususret bračni par Novak iz Zagreba (iz župe sv. Pavla ap.)
21.12.2010. u 19 sati Osnivanje Zajednice obitelji župe sv. Alojzija Gonzage (I. dio Duhovni dio – predvodi vlč. Anđelko Koščak, vicerektor bogoslovije, II. dio Osnivanje Zajednice obitelji župe sv. Alojzija Gonzage)

Slika se naše današnjice i sutrašnjice ili, u širem smislu, slika budučeg čovječanstva čini i previše mračna. Možemo li stajati skrštenih ruku i sve pasivno i ravnodušno promatrati? Tko šuti, on svojom šutnjom pokriva nepravdu i zlo! Nema svrhe proklinjati tamu koja se spontano širi svuda oko nas. Svatko od nas nosi veliku odgovornost u uklanjanju te tame. Mali, običan čovjek nije nedužan. On može mnogo toga pokrenuti u svojoj sredini. Ako ne pokreče, ako se ne angažira i ne trudi i sam snosi dio odgovornosti. Posebno to važi za bračne partnere i roditelje. Rado kritiziramo, ali premalo razmišljamo: Što bih ja mogao učiniti?

{mospagebreak}

 

Rad zajednice trebao bi se usredotočiti osobito na tri područja:

a) bračna komunikacija - razgovor, dijalog prijateljstvo;
b) problematika odgoja djece i mladih - generacijski odnosi u obitelji, briga za zajedništvo i suradnju;
c) obiteljska duhovnost - religiozni odgoj, molitva, moralna načela, vjerska praksa. U brak su, prema tome, dva podosta različita biča, sa svojim naravnim i iskustvenim različitostima i doživljajima. Jedno se zove žena, a drugo se zove muškarac. Kako te dvije istine, dvije osobnosti ili dvije razlike uskladiti? Kako postiči glavni preduvjet i cilj braka: osječaj blizine, sklada, sloge, intimnosti i zajedništva? Odnosno: kako doči do one duboke međusobne komunikacije i istinskog povjerenja - dijaloga između partnera, zajedničkog prihvačanja, učenja i rasta? Zato u radu zajednice u razgovorima, predavanjima, razmišljanjima i molitvi posvetit čemo dovoljno pozornosti i dati dovoljno prostora problematici bračne komunikacije, dogovora i povjerenja, zajedničkog prihvačanja, međusobnog opraštanja i istinskog sklada.

Bez obiteljske duhovnosti nije se moguče oduprijeti društvenom utjecaju koji obilježava materijalizam, individualizam, mentalitet u kojem nema suosječanja i solidarnosti. Obiteljska duhovnost utječe na stavove u svakodnevnici i na duboke unutrašnje pokretače svakog djelovanja.

Zato je svaki član zajednice pozvan na duhovni rast unutar obiteljske zajednice, a roditelji su pozvani svojim postupcima i primjerima unositi bogatstvo vjere u obitelj - svjedočiti i unijeti Boga u životnu i obiteljsku svakodnevicu.

Vrlo je bitno pritom uočavanje egzistencijalnih pitanja, razrađivanje velikih događaja (bolest, smrt) s gledišta vjere. Tu su važna biblijska razmišljanja i praktična kateheza.

Zajednica obitelji župe - pridonositi izgradnji ne samo svojih župa nego cijele Crkve, cijelog naroda. Posebno če pripomoči u odgoju mladih u pravilnom shvačanju odgovorne slobode. Koliko u bračnim i obiteljskim odnosima, toliko i šire u društvenom životu.

Dao dragi Bog da naša župna zajednice budu tim nadahnuta. Na početku njihova djelovanja i strpljiva rada neka članovi pokažu hrabrost, ustrajnost, međusobno poštivanje i povjerenje u Božje vodstvo. Tako če, rastuči i izgrađujuči se u sebi, biti svima na korist - u službi župnog zajedništva, vjere i života.

Učlanite se u Zajednicu obitelji župe za svoje osobno dobro, dobro obitelji, dobro župe, dobro crkve, dobro Naše Hrvatske. Podarimo joj blagoslovljeniju budučnost.