28. prosinca 2014. u 18:00 sati u crkvi s. Alojzija Gonzage održan je Božični koncert.
Nastupali su dječji zbor, zbor mladih, zbor grada Popovače i tamburaški orkestar, te zbor mladih, Antunova srca iz Volodera!
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka"