Proštenje Sv. Alojzija Gonzage za našu župu je održano 21. lipnja 2014. u 19 sati sa svečanom koncelebriranom misom koju je predslavio mons. Vlado Košič, sisački biskup.
Fotografije ustupio: Ernest Iverovič