Proštenje Sv. Alojzija Gonzage za našu župu je održano 21. lipnja 2013. u 19 sati sa svečanom koncelebriranom misom koju je predslavio mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.