Proštenje Sv. Alojzija Gonzage za našu župu je održano 21. lipnja 2012. u 19 sati sa svečanom koncelebriranom misom koju je predslavio mons.  Franjo Komarica, banjalučki biskup.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.