U sklopu susreta hrvatske katoličke mladeži u Sisku održan je program u župi Popovača 6. svibnja 2012.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.