APOSTOLSKO VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogučega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan,
sašao nad pakao,
treči dan uskrsnuo od mrtvih,
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogučega,
odonud če doči suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
opčinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuče tijela
i život vječni. Amen.