ANĐELU ČUVARU
 
Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obečanju čuvaj mene noču, danju.
Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem,
sretno da u nebo dođem da se ondje
s tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu