POSLIJE JELA
 
Zahvaljujemo ti,
svemoguči Bože,
za sve darove tvoje,
koji živiš i kraljuješ
u vijeke vjekova.
Amen.