HVALA

Hvala za sve sretne dane,
za ugodno vrijeme i za prijatelje,
za obaveze, a i za igru;
i hvala za tvoje veliko srce
koje me čuva
ovdje, u kuči i bilo gdje.