Utorak, 24. studenoga, 18:30h
† Sarafina (god) i Ilija Idžan, Ivo (god) i Franjo Sušilović
† Paula (god) i ob. Beronić
† Anica (god), Ivan i ob. Čupić, Pavličević

Srijeda, 18:30h
† Pejo, Ana, Ivo i ob. Matijević

Četvrtak, 18:30h
† Anto Faletar

Petak, 18:30h
† Božica i Dane Nikšić
† ob. Guštin i Simon

Subota, 18:30h
VEČERNJICA

Nedjelja, 29. studenoga, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- za puk