Utorak, 18. veljače, 18:30h
- slobodne nakane

Srijeda, 18:30h
† Ruža, Ilija i Boro Matijević

Četvrtak, 18:30h
- za zahvalu

Petak, 18:30h
† Ana Borko i Marija Pajurin

Subota, 9:30h
† Stojan (god) i Finka (god) Boškić

Nedjelja, 23. veljače, 8:00h
† Ivka (god) i Ilija Đođo

Nedjelja, 9:30h
† Bernarda i Ana Grbavac, ob. Grbavac, Pleše, Nemeth

Nedjelja, 11:00h
- za puk