Utorak, 11. veljače, 18:30h
† Dragutin Pajer
† Stjepan (god) i Karolina Palavra

Srijeda, 18:30h
† Janko i Ankica Draganić, Dragica Skočić

Četvrtak, 18:30h
† Vladimir Tušek

Petak, 18:30h
† Juraj Kuhtić i Stjepan Hlevnjak
† Valentina i Josip Lukšić
† Stipo (god) i Jurica Đudarić

Nedjelja, 16. veljače, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
† Ivan i Andrija ob. Čipraković, Fišter, Srebačić

Nedjelja, 11:00h
- za puk