Utorak, 04. veljače, 18:30h
† Joso Pranjić, Pero, Jela, Mile Kovačević
† Stjepan (god) i ob. Stjepanović
- zahvala za dobročinstva
† Agneza (god) i Ivan Bukal

Srijeda, 18:30h
† Marjan i ob. Puljić, Grga i ob. Arlović, za zdravlje

Četvrtak, 18:30h
- slobodna nakana

Petak, 18:30h
† Anđa, Ivan, Perka Nikolić, Ruža Mikulić

Nedjelja, 09. veljače, 8:00h
† Lidija i Ivan Leci

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- za puk