Utorak, 21. siječnja, 18:30h
- za zahvalu Srcu Isusovu i Marijinu
† Vinko i Ankica Valičević
† Mato i Ruža Parić
† ob. Bagara
† Vladimir Tušek
† Mato (god) i Ivka Malekinušić
† Ankica Gruber
† Kristina Bubenik

Petak, 24. siječnja,18:30h
† Paula (god) i Stanislav Kraševac
† Ružica (god) i ob. Žilić
- za zdravlje

Nedjelja, 26. siječnja, 8:00h
† Marica i Vilim Šporer

Nedjelja, 9:30h
- za zdravlje mlade osobe

Nedjelja, 11:00h
- za puk