Ponedjeljak, 16. prosinca, 6:00h
† Juro, Mirjana Jurišić, Juro, Berislav i Ane Radman

Utorak, 6:00h
1) † Ivo i Milan Puić
2) † Ivan, Jagica, Kata, Franjo, Stjepan Zrnčić
3) † Ilija i Mara Malekinušić, Ilija Faletar
4) † Zvonimir, Janja, Rade Tutić, Maja Ganić

Srijeda, 6:00h
† ob. Behtanić i Mandin

Četvrtak, 6:00h
† Ivan i Slavica Blazinić

Petak, 6:00h
1) † Karolina (god) i Stjepan Palavra
2) † Ivan (god) Đođo
3) † Alojz, Alozija, Tomo, Ana, Anastazija Šalković, Ana i Ankica Šafran

Subota, 18:30h
Molimo večernjicu!

Nedjelja, 22. prosinca, 8:00h
† Juraj (god) i Dragica (god) Zebić, ob. Ovčarić

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- Za puk