Ponedjeljak, 9. prosinca, 8:00h
† Alojzije (god) Bočkaj

Utorak, 6:00h
1) † Zvonimir (god) Demeter
2) † Nikola, Ruža (god), Ivan iz ob. Glibo
3) † Sofija (god) Tunković
4) † Zlata i Jozo Čečura, Zvonko Vuić
5) † Ivan i Slavica Blaznić, Mato Poleto

Srijeda, 6:00h
† Mijo Iličić

Četvrtak, 6:00h
† Valentina (god) i Josip Lukšić, Davor (god) i Stjepan Fanjkutić

Petak, 6:00h
1) † Valentina (god) Lukšić
2) † Angela (god) Tutić
3) † Ivka i Ante Malekin
4) † Perka Nikolić, Ivanka Rom
5) † Marica i Dragutin Panjkret

Subota, 18:30h
Molimo večernjicu!

Nedjelja, 15. prosinca, 8:00h
† ob. Šporer i Kraševac

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- Za puk