Utorak, 25. kolovoza, 18:30h
- slobodna nakana

Srijeda, 18:30h
- slobodna nakana

Četvrtak, 18:30h
† Stjepan (god) Andrašić i Josip Maligec

Petak, 18:30h
† Stjepan (god) i ob. Fanjkutić
† Jurica (god), Stipe i Želimir Đudarić

Nedjelja, 23. kolovoza, 8:00h
- za zdravlje i blagoslov u obitelji

Nedjelja, 9:30h
† Ilija i Mare Malekinušić

Nedjelja, 11:00h
- za puk