Utorak, 17. ožujka, 18:30h
† Ruža i Ivo Božić
- za zdravlje prilikom operacije

Srijeda, 18:30h
- za duše u čistilištu
† Mato (god) i ob. Jurić

Četvrtak, 18:30h
† Stanislav Kraševac (god)

Petak, 18:30h
† Marko, Tona i Mile Curać
† Florijan i Josipa Gosarić, Josip i Josipa Trbušić, Drago i Josipa Noršić, na čast BDM
† Želimir Đudarić, Pejo Tutić, Joso Jagnjić, Josip Sruk, Josip Ganić
† Stjepan, Josip i Marija Levak, Barica i Mirko Topolovac

Nedjelja, 15. ožujka, 8:00h
† Mara, Ivka, Mijo, Jure, Ante Filipović, Luca i Ante Malekinušić,
Ana i Marko Žilić

Nedjelja, 9:30h
† Ivo Šunjo (god)

Nedjelja, 11:00h
- za puk