Utorak, 2. lipnja, 18:30h
- slobodna nakana

Srijeda, 18:30h
- slobodna nakana

Četvrtak, 18:30h
† Lidija i Ivan Leci, ob. Vučetić
† za sve pokojne vatrogasce

Petak, 18:30h - Florijanovo u Podbrđu
- slobodna nakana

Nedjelja, 7. lipnja, 8:00h - Presveto Trojstvo
† Monika (god), Ana i Stjepan Sedak

Nedjelja, 9:30h
† Kristijan Manhard (god)

Nedjelja, 11:00h
- za puk