Utorak, 26. svibnja, 18:30h
† ob. Bilić i Miličević, za uspješnu operaciju
- za zahvalu

Srijeda, 18:30h
† Stjepan (god), Josip (god) i Marija Levak

Četvrtak, 18:30h
† Đurđa Šercer (god), Boris Čurgus, Ljubica Miter
† Janja (god) i Jure Đudarić, Ruža i Cele Đudarić

Petak, 18:30h
† Mladen Šuta (sprovodna)
† Dragica Kucljak (sprovodna)
† Jagica Tišljarec (sprovodna)
† Ana Prebeg (sprovodna)
† Ankica Sršin (sprovodna)

Nedjelja, 31. svibnja, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- za puk