Utorak, 02. ožujka
18:00 – križni put
18:30 Nema svete mise!

Srijeda, 03. ožujka
18:30 Nema svete mise!

Četvrtak, 04. ožujka, Prva sjednica Upravnog odbora
18:30 † Nikola (god) i ob. Nociar, Lenčić, Dutković, za ozdravljenje
19:00 – klanjanje koje predvodi Bratovština
19:30 – susret mješovitog zbora

Petak, 05. ožujka
18:00 – križni put koji predvodi Bratovština
18:30
1) † Ivka (god) i Mate Malekinušić
2) – za ozdravljenje
3) – za blagoslov obitelji
4) – za ozdravljenje
5) † Mile Vukelić (god)
6) – po nakani
19:00 – čišćenje crkve (grupa III.)

Subota, 06. ožujka
Nema susreta!

Nedjelja, 07. ožujka, Treća korizmena nedjelja
8:00 † Mile Matijević (god)
9:30 † ob. Faletar
11:00 – za puk

Napomene
Termini svetih misa su otisnuti masnim slovima!
Termini ostalih događanja su otisnuti kosim slovima!