Utorak, 16. lipnja, 18:30h
- za zdravlje
† Anto Cvitanović

Srijeda, 18:30h
† Vladimir Grden (god)

Četvrtak, 18:30h
† ob. Brtan, Marijan Šavorić, Ruža i Ivo Horvatić

Petak, 18:30h
† Anto Pranjić (god)
† ob. Bukal i Šlibar
† Agneza i Pavle Majetić, Marija i Florijan Hakenberg,
Marija i Florijan Tkalec, Robert Holub
† Vjenceslav Zvonar i ob. Zvonar

Subota, 18:30h
† Ivka i Ilija ob. Đođo, Kata i Jure Filipović
† Marija Štefanko (god)

Nedjelja, 21. lipnja, 8:00h
† Alojzije Bočkaj

Nedjelja, 9:30h
† Alojzije Novačić

Nedjelja, 11:00h
- za puk