Utorak, 26. siječnja
10:00 – blagoslov OŠ Zorke Sever
18:30 – slobodna nakana

Srijeda, 27. siječnja
18:30 – slobodna nakana

Četvrtak, 28. siječnja
18:30 – slobodna nakana

Petak, 29. siječnja
18:30 – za zdravlje, † Milan Kovačević, ob. Živoder, Zrinščak, Dragozet
19:15 – sastanak članova župnog Caritasa

Subota, 30. siječnja
Krštenje: 12:00 – Antonio Faletar

Nedjelja, 31. siječnja
8:00 – za zdravlje
8:30 – slobodna nakana
9:30 – slobodna nakana
10:00 – slobodna nakana
11:00 – slobodna nakana
11:30 – za puk