Utorak, 09. ožujka
18:00 – križni put
18:30
1) † Ruža, Ilija (god) i Boro Matijević
2) † Ana (god), Monika i Stjepan Sedak

Srijeda, 10. ožujka
18:30 – slobodna nakana

Četvrtak, 11. ožujka
18:30 – slobodna nakana
19:00 – susret mješovitog zbora

Petak, 12. ožujka
18:00 – križni put
18:30
1) † Anđa (god), Perka i Ivan Nikolić, Ruža Mikulić
2) † Franka (god) i Dragan (god) Kustura
3) † Marko (god) i Anđa Ištuk
19:00 – čišćenje crkve (grupa IV.)

Subota, 13. ožujka
11:00 – susret ministranata

Nedjelja, 14. ožujka, Četvrta korizmena nedjelja
8:00 – slobodna nakana
9:30 † ob. Faletar
11:00 – za puk

Napomene
Termini svetih misa su otisnuti masnim slovima!
Termini ostalih događanja su otisnuti kosim slovima!