Utorak, 10. studenoga, 18:30h
† Antonija Kolesar (god), ob. Šavorić, Horvatić, Brtan i Bokulić
† Mile Vukelić, ob.Cetinjanin
- na čast sv. Antunu Padovanskom

Srijeda, 18:30h
† ob. Markešić i Katava

Četvrtak, 18:30h
† Josip, Milka i Anto Ganić

Petak, 18:30h
† Ivan, Ljubica i Sebastijan Lehner, Mirjana Kiseljak,
Viktor i Anica Mastnak, Terezija Der,
Ana i Hugo, Ana, Drago,Verica, Tomislav i Dragica Gluhak

Nedjelja, 15. studenoga, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
† Ivka (god) i Rudolf Tkalčić, Katica Sever (god) i Ljubica Miljan

Nedjelja, 11:00h
- za puk