Utorak, 27. listopada, 18:30h
† Marijan Brajković
† Anto i ob. Đudarić
† Željko Mažić

Srijeda, 18:30h
† Josip Vrban (god)

Četvrtak, 18:30h
† Nikola i ob. Đudarić

Petak, 18:30h
† Ruža, Cele i Jakov Đudarić
† Zorica i Antun Štruklec
† Katica i Josip Lukšić, Agata i Josip Grgurić,
Katica i Ferdo Šurić, Krunoslav Grgurić

Nedjelja, 01. studenoga, 8:00h - Svi sveti
- za puk

Nedjelja, 9:30h
NEMA SVETE MISE

Nedjelja, 11:00h
† Ilija i Sarafina Idžan