Utorak, 20. listopada, 18:30h
† Marijan Šavorić (god)
- na čast Blaženoj Djevici Mariji
† Stjepan i Mileva Benčina

Srijeda, 18:30h
† Ivan (god) i Ivica Buić

Četvrtak, 18:30h
† Delfa (god) i ob. Pedić

Petak, 18:30h
† Ana i Danijel Dugorepec

Nedjelja, 18. listopada, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- za puk