Utorak, 13. listopada, 18:30h
† Želimir Đudarić (god)
† Karolina i Stjepan Palavra
† Mara, Emil, Ljubica, Anto, Marija, Mirko, Vladimir i Stipo Kovačević

Srijeda, 18:30h
† Marijan Blažević

Četvrtak, 18:30h
† Josip Bajgot (god)

Petak, 18:30h
† Marija (god) i Nedeljko Bagarić, Ljubica i Tomo Keljak,
Ljiljana i Josip Dasović

Nedjelja, 18. listopada, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
- slobodna nakana

Nedjelja, 11:00h
- za puk