Utorak, 30. lipnja, 18:30h - sv. Petar i Pavao
† Petar, Joso i Ane Radman
† Marica (god) i Anto Starčević, Joso Đudarić
† vlč. Stjepan Hlevnjak, vlč. Juraj Kuhtić, Stanislav Kraševac
- po nakani za zahvalu
† ob. Martinović i Šimić
† Pavle i ob. Prenkaj

Srijeda, 18:30h
† Antun (god) Durjavić

Četvrtak, 18:30h
† Patrik Sardi (god)

Petak, 18:30h
† ob.Pranjić, za ozdravljenje
† Jagica i Josip Tišljarec
† Berislav, Ane i Juro Radman

Nedjelja, 28. lipnja, 8:00h
- slobodna nakana

Nedjelja, 9:30h
- za puk

Nedjelja, 11:00h
- NEMA SVETE MISE U 11H!